Tisková zpráva:

30.6.2017

O kráse Mazutky ví odborníci už dlouho

„Dosud nikomu nevadilo, že budova chátrá a padá. Považujeme tento výrobní areál za klasický průmyslový brownfield vhodný k revitalizaci,“ sdělil koncem května Michal Viktorin ze společnosti Nová Invalidovna, která je podle FINEP vlastníkem projektu."

www.blesk.cz, 16. června 2017

„Brownfield Invalidovna zůstával po 20 let bez povšimnutí a dosud nikomu nevadilo, že budova je opuštěna, nevyužitá a chátrá,“ říká Šárka Bláhová z Nové Invalidovny. Objekt je prý po povodních, opakovaných útocích vandalů a zlodějů v dezolátním stavu, který ohrožuje bezpečnost. „Veřejný zájem o tuto nemovitost se zvedl až nyní, kdy se jedná o jejím prodeji.“ 

Radio Wave, 29. června 2017

Platforma Mazutka žije se ohrazuje proti výše citovaným tvrzením Pražské teplárenské a.s., dosavadního majitele mazutové výtopny při pražském sídlišti Invalidovna.

„Je sice pravda, že se naše platforma etablovala až v reakci na zvěsti o podané demoliční žádosti, nicméně zájem o stavbu i související sídliště panoval již dříve. Minimálně několik posledních let je oblast cílem exkurzí studentů architektury, dějin umění, památkové péče i celé řady laických milovníků Prahy,“ říká Helena Macháčková z nedalekého Divadla Kámen, které stálo u zrodu platformy a které také 5. dubna 2017 podalo ministerstvu kultury návrh na prohlášení stavby za kulturní památku.

V roce 2005, tedy rok po ukončení provozu výtopny, vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT s magistrátem hlavního města knihu Pražský industriál (anglická mutace 2007), kde je Mazutka zařazena, stejně tak i v související internetové mapě.

Své encyklopedické heslo má objekt i v referenční publikaci nakladatelství Academia Umělecké památky Prahy vydané roku 2012. V roce 2014 vydal historik architektury Ladislav Zikmund-Lender s autorským kolektivem publikaci Experimentální sídliště Invalidovna, ve které je popsána jedinečnost konstrukčního řešení stavby v širším územním kontextu.

Následně v roce 2015 a 2016 usilovalo vedení festivalu Open House o alespoň jednorázové zpřístupnění Mazutky. Obě výzvy zůstaly bez reakce Pražské teplárenské - tehdejšího majitele.

Jako nepravdivá se nám zdají i tvrzení o dezolátním stavu budovy. Na první pohled žádné takové známky stavba nejeví, stejně tak nejsou známy útoky vandalů či zlodějů. V dubnu jsme sice zaznamenali vysklené dveře, ty však byly do několika týdnů zazděny. Navíc sousedem přes plot není nikdo jiný než Bezpečnostní informační služba, která jistě jakýkoliv podezřelý pohyb v okolí monitoruje.

Plán? Jednání s vlastníkem a zpřístupnění

Z ambice zachovat a naopak konvertovat Mazutku v novou funkci platforma neslevuje. Schází se se zástupci hlavního města i městské části, odborníky i místními občany. Ministerstvu kultury zástupci platformy předali 28. června zhruba 70 dopisů občanů (vč. některých zastupitelů MČ Prahy 8), ve kterém se přimlouvají za památkovou ochranu Mazutky. „Přes léto chceme zapracovat na našem webu, uděláme studii využitelnosti objektu a taky vyšleme naše osvětové bannery na putovní výstavu. Především ale chceme konečně navázat přímou komunikaci s vlastníkem, ať to bude ještě dceřiná společnost Pražské teplárenské nebo již developerská společnost FINEP,“ říká koordinátor platformy Martin Benda.

Větší veřejná akce by se měla odehrát po prázdninách 16. září v rámci Zažít město jinak. „Moc rádi bychom ten den Mazutku konečně zpřístupnili a široké veřejnosti tak představili úžasný potenciál jejího velkorysého, bohatě prosvětleného a jakoby plachtou zastropovaného prostoru,“ uzavírá Benda.


O platformě

Mazutka žije je platforma, která usiluje o záchranu a příkladnou konverzi někdejší karlínské mazutové výtopny, jedinečného a velmi elegantního příkladu bruselské industriální architektury. Etablovala se na jaře 2017 v reakci na zprávy o zvažovaném odprodeji a demolici objektu. Na činnosti uskupení se podílí Klub za starou Prahu, Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT, Architektura 489 z. s., Prázdné domy z. s., Divadlo Kámen z.s. a řada jednotlivců místních i přespolních.

Další informace

www.facebook.com/mazutkazije

www.mazutka.cz

Koordinátor platformy

Martin Benda, martinbenda1983@gmail.com, tel. 724 941 122